Zakończenie projektu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa

Nazwa inwestycji: ” Uruchomienie produkcji dzianiny oddychającej”, WND-RPLD.03.02.00-00-170/11
Nazwa beneficjenta: PPHU Ilona Wróbel

                                   Nazwa inwestycji:     „Podniesienie konkurencyjności PPHU Ilona Wróbel poprzez innowacyjną dywersyfikację    produkcji”
                                 WND-RPLD.03.02.00-00-172/12
 Nazwa beneficjenta:     PPHU Ilona Wróbel

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Informujemy, że firma PPHU ILONA WRÓBEL zakończyła realizację projektu pod nazwą:
„Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa PPHU Ilona Wróbel poprzez innowacyjną dywersyfikację produkcji „
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w wyniku czego firma nasza zakupiła dwie maszyny dziewiarskie – okrągłe:
1. maszynę jednołożyskową Santoni model Zenit F
2. maszynę dwułożyskową Orizio typ MJD/CE

i maszynę do przewijania i przeglądania dzianin:
1. przewijarko – przeglądarka Serkon EH 1

Obie, niezwykle nowoczesne maszyny, są unikatem na rynku krajowym oraz europejskim. Dzięki nim zostaną wprowadzone do oferty nowe dzianiny a zakupiona przewijarko przeglądarka zapewni kontrolę jakości w końcowym etapie produkcji.Obecnie trwają testy produkcyjne. Pierwsze wzory trafią wkrótce do naszych Klientów.